mertçe

adv. manly, bravely, honestly, nobly, manfully, with the gloves off, without gloves

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • mertçe — zf. Erkeğe yakışır biçimde, yiğitçe, merdane (I) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ancak — zf. 1) Yalnızca anlamında, sınırlama anlatan bir söz Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tuluatçıların arasında bir yer bulabildi. O. C. Kaygılı 2) Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • büyüklük — is., ğü 1) Büyük olma durumu, ululuk Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır. N. Araz 2) mec. Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış Birleşik Sözler büyüklük hastalığı burnu büyüklük negatif büyüklük sonlu büyüklük Ata …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • erkekçe — zf. Erkek gibi, erkeğe yakışır biçimde, yiğitçe, mertçe Ölürken başucundaydı; sağ kalırsa gidip babasını göreceğine, vuruşurken erkekçe şehit olduğunu anlatacağına söz vermişti. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • merdane — 1. sf., esk., Far. merdāne 1) Erkeğe yakışan Mesirelere gittiği günlerde, merdane laubaliliğiyle yiyecek ve içeceğe müteallik hazırlıkların başına geçerdi. Y. K. Beyatlı 2) zf. Mertçe 2. is., Ar. merdāne 1) Türlü işlerde kullanılan, silindir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.